Miljöpolicy

Vi på Sembush Rent är måna om miljön och i vårt arbete
använder vi enbart miljöanpassade och nedbrytningsbara
produkter så långt det är möjligt, allt för att miljön ska
påverkas så lite som möjligt.

Våra anställda får internutbildning om miljöpåverkan och
kontinuerlig information om kemikalier och nya produkter.
Främst för att förhindra överdosering och felhantering utav
produkter, men även för att öka personalens kunskap och
engagemang i miljöfrågor.